Hóa học Lớp 9: Cho 0,5 mol hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 2M. Số mol rượu etylic là: A.

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 0,5 mol hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 2M. Số mol rượu etylic là:
A.0,1
B.0,2
C.0,3
D.0,4, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 2 tháng 2022-02-18T08:58:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chọn c nha

 2. Giải đáp:C
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  n_(NaOH)=Cm.V=2.0,1=0,2mol
  Rượu Etylic (C_2H_5OH) không phản ứng với NaOH. Nên chỉ có axit axetic phản ứng.
  PTHH xảy ra:
  CH_3COOH+NaOH->CH_3COONa+H_2O
  0,2←….0,2mol
  Ta có: n_(CH_3COOH)=n_(NaOH)=0,2mol
  Số mol rượu Etylic là:
  n_(C_2H_5OH)=n_(HH)-n_(CH_3COOH)=0,5-0,2=0,3mol
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )