Hóa học Lớp 9: Cho 0,3 mol dung dịch CuCl2 phản ứng với dung dịch có chứa 16 gam NaOH. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là 39,2 gam 29,4 gam 1

Question

Hóa học Lớp 9: Cho 0,3 mol dung dịch CuCl2 phản ứng với dung dịch có chứa 16 gam NaOH. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là
39,2 gam
29,4 gam
19,6 gam
14,7 gam, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 2 tháng 2022-03-01T15:53:40+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  C
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  n_{NaOH}=\frac{m}{M}=\frac{16}{40}=0,4 (mol)
                                   CuCl_2+2NaOH→Cu(OH)_2+2NaCl
  Ban đầu                      0,3            0,4                                                    mol
  Trong pứng                 0,2            0,4              0,2                               mol
  Sau pứng                     0,1             0               0,2                               mol
  →n_{Cu(OH)_2}=n_{NaOH}=\frac{0,4.1}{2}=0,2 (mol)
  →m_{Cu(OH)_2}=n.M=0,2.98=19,6 (g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )