Hóa học Lớp 9: Câu 8 muối tác dụng với dung dịch H2so4 sinh kết của A)K2CO3 C)Na2CO3 B)BaCo3

Question

Hóa học Lớp 9: Câu 8 muối tác dụng với dung dịch H2so4 sinh kết của
A)K2CO3 C)Na2CO3
B)BaCo3 D)MgCO3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 2 tháng 2022-03-12T10:18:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Chọn B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   PTHH: BaCO3 + H2SO4 → BaSO4 ↓+ CO2 + H2O (tạo kết tủa trắng bền trong axit).

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   – Câu B $BaCO_{3}$ 
  $H_{2}$$SO4_{}$ + $BaCO_{3}$ → $BaSO_{4}$↓ + $H_{2}$$O_{}$ + $CO_{2}↑ 
   – $BaSO_{4}$ là kết tủa trắng
  #milkteanguyen 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )