Hóa học Lớp 9: Câu 4: Trộn 400g dd BaCl2 với 100ml dd H2SO4 1M. Hãy tính: a) Khối lượng kết tủa tạo thành b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch BaC

Question

Hóa học Lớp 9: Câu 4:
Trộn 400g dd BaCl2 với 100ml dd H2SO4 1M. Hãy tính:
a) Khối lượng kết tủa tạo thành
b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch BaCl2 tham gia phản ứng
giải chi tiết giúp mình với ạ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 6 ngày 2022-06-18T02:13:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) PTHH: BaCl_2 + H_2SO_4 -> BaSO_4↓ + 2HCl↑
  Đổi : 100ml = 0,1l
  n_{H_2SO_4} = 0,1.1 = 0,1(mol)
  Theo phương trình :
  n_{BaSO_4} = n_{H_2SO_4} = 0,1(mol)
  => m_{BaSO_4}  = n.M = 0,1.(137 + 32 +16.4) = 23,3(gam)
  b) Theo pt :
  n_{BaCl_2} = n_{H_2SO_4} = 0,1(mol)
  => m_{BaCl_2} = 0,1.(137 + 35,5.2) = 20,8(g)
  => C%_{BaCl_2} = {20,8}/{400}.100% = 5,2%
   

 2. a)Đổi 100ml=0,1l
  nH_2SO_4=C_M.V=1.0,1=0,1 (mol)
  PTHH            BaCl_2+H_2SO_4→BaSO_4+2HCl
                            0,1               0,1                0,1                      mol
  mBaSO_4=n.M=0,1.233=23,3 (g)
  b)mBaCl_2=n.M=0,1.208=20,8 (g)
       C%BaCl_2=\frac{m.100%}{mdd}=\frac{20,8.100%}{400}=5,2% 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )