Hóa học Lớp 9: Câu 2: Cho các chất: Đường, dầu hỏa, rượu, muối ăn, nến (parafin), giấm ăn. Bằng phương pháp thực nghiệm đơn giản, hãy cho biết chất nà

Question

Hóa học Lớp 9: Câu 2: Cho các chất: Đường, dầu hỏa, rượu, muối ăn, nến (parafin), giấm ăn. Bằng phương pháp thực nghiệm đơn giản, hãy cho biết chất nào là chất hữu cơ? Chất nào là chất vô cơ?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 2 tháng 2022-02-18T04:32:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. + Chất hữu cơ luôn chứa cacbon, dễ cháy nên có thể dùng đốt cháy để nhận ra chất hữu cơ: đường dầu hoả, rượu, nến, giấm ăn. Đốt các chất này, dẫn sản phẩm qua nước vôi trong dư thấy có kết tủa trắng.
  + Chất không cháy: muối ăn (chất vô cơ).

 2. $\text{Đốt cháy hoàn toàn các chất trên, dẫn sản phẩm cháy qua nước vôi trong dư.}$
  $\text{+ Ta biết rằng chất hữu cơ có chứa cacbon,dễ cháy}$
  $\text{đốt cháy chúng để nhận ra chất hữu cơ}$
  $\text{dẫn sản phẩm qua nước vôi trong dư thấy có kết tủa trắng.}$
  $\text{⇒chất hữu cơ là đường dầu hoả, rượu, nến, giấm ăn. }$
  $\text{+ Chất không cháy: muối ăn }$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )