Hóa học Lớp 9: CÂU 19: Hòa tan 20g CaCO, vào dung dịch HCl 7,3% vừa đủ phản ứng. Sau khi phản ứng xong thu được dung dịch A vũ khí B(ở đktc) a) Việt p

Question

Hóa học Lớp 9: CÂU 19: Hòa tan 20g CaCO, vào dung dịch HCl 7,3% vừa đủ phản ứng. Sau khi phản ứng xong thu được dung dịch A
vũ khí B(ở đktc)
a) Việt phương trình phản ứng hóa học xảy ra. b)Tinh khối lượng dung dịch HCl 7,3% đã phản ứng c) Tính thể tích khí B thoát ra ở đktc
d) Tính nồng độ phần trăm (C%) của dung dịch A thu được sau phản ứng (Cho biết: Ca =40; C =12; 0=16; H=1; Cl = 35,5; )
Giúp e ạ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 8 tháng 2022-04-19T19:07:21+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 19: 
  a) CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + CO2 + H2O 
  b) nCaCO3=m/M=20/100=0,2 (mol) 
  Từ pt => nHCl=2.nCaCO3=2.0,2=0,4 (mol) 
  mHCl=n.M=0,4.36,5=14,6 (g) 
  mdd HCl=mHCl:C%=14,6:7,3%=200 (g) 
  c) Từ pt => nCO2=nCaCO3=0,2 (mol) 
  V CO2=n.22,4=0,2.22,4=4,48 (lít)
  d) Từ pt => nCaCl2=nCaCO3=nCO2=0,2 (mol) 
  mCaCL2=n.M=0,2.111=22,2 (g) 
  mCO2= n.M=0,2.44=8,8 (g)
  mdd sau pứ= mCaCO3 + mdd HCl – mCO2 
                     = 20 + 200 – 8,8 
                     = 211,2 (g) 
  C% dd CaCL2 = (mCaCl2/mdd sau pứ) . 100 = (22,2/211,2) . 100=10,5% 

   

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )