Hóa học Lớp 9: Câu 17: Cho dãy gồm các kim loại: Mg, Zn, Cu, Fe. Số kim loại trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. Câu

Question

Hóa học Lớp 9: Câu 17: Cho dãy gồm các kim loại: Mg, Zn, Cu, Fe. Số kim loại trong dãy tác dụng được với dung dịch
HCl là
A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 18: Cho sơ đồ gồm hai phản ứng hóa học xảy ra ở điều kiện thường:
X –> NaOH –> Na2CO3
Chất X nào sau đây không thỏa mãn sơ đồ trên?
A. NaNO3.
B. Na2S04.
C. Na20.
D. Na
., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 16 phút 2022-05-01T01:04:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 17: Chọn C. 3
  Do $Cu$ đứng sau $H_2$ trong dãy hoạt động hóa học, nên không tác dung với dd $HCl$
  PTHH:
  $Mg+2HCl→MgCl_2+H_2↑$
  $Zn+2HCl→ZnCl_2+H_2↑$
  $Fe+2HCl→FeCl_2+H_2↑$
  Câu 18: 
  X –> NaOH –> Na2CO3 Chất X nào sau đây không thỏa mãn sơ đồ trên?
  Chọn A. NaNO3. 
  Vì muối $nitrat$ đều là muối tan trong dung dịch

 2. Câu 17: Những kim loại tác dụng được với HCl là những kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học của kim loại
  =>Chọn C.3 (Mg, Zn,Fe)
  Câu 18:
  Vì NaOH không kết tủa nên chất còn lại phải kết tủa hoặc bay hơi
  Gốc NO_3 kết hợp với bất kì kim loại nào cũng không tạo kết tủa
  => Chọn A.NaNO_3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )