Hóa học Lớp 9: câu 14 phản ứng được sử dụng để điều chế naoh trong công nghiệp : A)Na2O+H2O ==>2NaOH B)2Na+2H2o==–>2NaOH+H2 C)2Nacl+2H2O(đpcm

Question

Hóa học Lớp 9: câu 14 phản ứng được sử dụng để điều chế naoh trong công nghiệp :
A)Na2O+H2O ——>2NaOH
B)2Na+2H2o——–>2NaOH+H2
C)2Nacl+2H2O(đpcmn)———–>2NaOH+H2+Cl2
D)2Na2O+2H2O————->4NaOH+O2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 1 tháng 2022-03-12T07:02:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $#QLinkVN$
  Phương pháp được sử dụng để điều chế NaOH trong công nghiệp thường là điện phân dung dịch hòa tan muối NaCl trong thùng chứa có màng ngăn.
  Có phương trình hóa học:
  2NaCl+2H_{2}O $\xrightarrow[\text{có màng ngăn}]{\text{điện phân}}$ 2NaOH+Cl_{2}↑+H_{2}↑
  Sau khi đã đưa hết 2 khí ra khỏi thùng sau phản ứng, dung dịch còn lại trong thùng chính là NaOH
  CHỌN ĐÁP ÁN C NHA!

 2. Giải đáp:
  C
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Phản ứng điều chế NaOH là:
  2NaCl+2H_2O\overset(text(đpcmn))(->)2NaOH+H_2↑+Cl_2↑
  =>C

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )