Hóa học Lớp 9: Câu 1.Viết các PTHH chứng minh rằng Fe có tính chất hóa học của kim loại?

Question

Hóa học Lớp 9: Câu 1.Viết các PTHH chứng minh rằng Fe có tính chất hóa học của kim loại?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 1 tháng 2022-12-22T07:16:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo!
  Fe có tính chất hóa học của kim loại:
  $\text{1) Tác dụng với Axit giải phóng H2}$
  $\rightarrow$ $\text{Fe+2HCl$\rightarrow$FeCl2+H2}$
  $\rightarrow$ $\text{Fe+H2SO4(loãng)$\rightarrow$FeSO4+H2}$
  $\text{2) Tác dụng với phi kim}$
  $\rightarrow$ $\text{3Fe+2O2$\xrightarrow{t^o}$Fe3O4}$
  $\rightarrow$ $\text{Fe+S$\xrightarrow{t^o}$FeS}$
  $\text{3) Tác dụng với muối}$
  $\rightarrow$ $\text{Fe+CuSO4$\rightarrow$FeSO4+Cu}$
  $\rightarrow$ $\text{Fe+2AgNO3$\rightarrow$Fe(NO3)2+2Ag}$
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)Fe+ axit->muối +H_2
           2Fe+3Cl_2->2FeCl_3
  *Lưu ý:
  -Fe không tác dụng với H_2SO_4đặc.nguội
   
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )