Hóa học Lớp 9: cặp chất nào dưới đây có thể tồn tại trong một dung dịch A.HCL,AGNO3 B.H2SO4,BACL2 C.NAOH,CUCL2 D.NANO3,KCL

Question

Hóa học Lớp 9: cặp chất nào dưới đây có thể tồn tại trong một dung dịch
A.HCL,AGNO3
B.H2SO4,BACL2
C.NAOH,CUCL2
D.NANO3,KCL, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 1 tháng 2022-12-21T02:51:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   D nha bn
  Vì NaNO3 ko phản ứng vs KCl

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chọn D 
  – Vì $NaNO_3$ và $KCl$ không thể phản ứng với nhau vì sản phẩm không sinh ra chất kết tủa( chất rắn), chất khí bay hơi
  – Loại A, B, C vì các cặp chất có thể tác dụng với nhau nên không thể tồn tại trong 1 dung dịch được
  PTHH: 
  $AgNO_3+HCl→AgCl↓+HNO_3$
  $BaCl_2+H_2SO_4→2HCl+BaSO_4↓$
  $2NaOH+CuCl_2→^{t^o}Cu(OH)_2+2NaCl$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )