Hóa học Lớp 9: Cặp chất có thể tồn tại trong một dung dịch là CuCl2 và KOH NaOH và HCl HCl và AgNO3 H2SO4 và NaNO3

Question

Hóa học Lớp 9: Cặp chất có thể tồn tại trong một dung dịch là
CuCl2 và KOH
NaOH và HCl
HCl và AgNO3
H2SO4 và NaNO3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 2 tháng 2022-03-01T20:16:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: H2SO4 và NaNO3
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: Thỏa mãn vì không tác dụng với nhau => Chọn H2SO4 và NaNO3 
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   – Cặp chất có thể tồn tại trong một dung dịch là hai chất không phản ứng với nhau 
  ⇒ Chọn D 
  $H_{2}$$SO_{4}$ và $NaNO_{3}$ không phản ứng với nhau 
  – CuCl_{2} + 2KOH → 2KCl + Cu(OH)_{2}
  – NaOH + HCl → NaCl + $H_{2}$$O_{}$
  – HCl + $AgNO_{3}$ → $AgCl_{}$ + $HNO_{3}$
  #milkteanguyen 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )