Hóa học Lớp 9: Biết 100 gam dung dịch axit axetic 6% hòa tan vừa hết m gam đá vôi (CaCO3). Gía trị của m là: A.20 B.12 C.15 D.10

Question

Hóa học Lớp 9: Biết 100 gam dung dịch axit axetic 6% hòa tan vừa hết m gam đá vôi (CaCO3). Gía trị của m là:
A.20
B.12
C.15
D.10, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 2 tháng 2022-02-18T07:17:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. m CH3COOH = 6 (g)
  n CH3COOH = 0,1 mol
  2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O
   0,1                      0,05
  m CaCO3 = 0,05*100 = 5 (g)
  Giải đáp chắc chắn là 5 nhé

 2. Giải đáp:
   (không có đáp số thỏa mãn bài cho , xem kĩ lại đề )
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{m$_{CH3COOH}$=100.6%=6(g)}$
  $\text{⇒n$_{CH3COOH}$=6:60=0,1(mol)}$
  $\text{PTHH:}$
  $\text{2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O}$
  $\text{0,1                →  0,05(mol)}$
  $\text{⇒m$_{CaCO3}$=0,05.100=5(g)}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )