Hóa học Lớp 9: Bằng PPHH nhận biết: a Na, Mg, Cu b k, Al, Fe, Cu. c CO₂, H₂, C.

Question

Hóa học Lớp 9: Bằng PPHH nhận biết:
a Na, Mg, Cu
b k, Al, Fe, Cu.
c CO₂, H₂, C., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 2 tháng 2022-02-17T08:21:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Bạn tham khảo lời giải ở dưới nhé!!!
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,
  Trích mỗi chất ra 1 ít để làm mẫu thử, nhận:
  Cho nước vào từng mẫu thử, nhận:
  Na tan và có khí không màu thoát ra
  \(2Na + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2}\)
  Cho dung dịch HCl vào 2 mẫu thử còn lại, nhận:
  Mg tan và có khí không màu thoát ra 
  \(Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}\)
  Còn lại là Cu không tan 
  b,
  Trích mỗi chất ra 1 ít để làm mẫu thử, nhận:
  Cho nước vào từng mẫu thử, nhận:
  K tan và có khí không màu thoát ra
  \(2K + 2{H_2}O \to 2KOH + {H_2}\)
  Cho dung dịch KOH vừa nhận vào 3 mẫu thử còn lại, nhận:
  Al tan và có khí không màu thoát ra 
  \(2Al + 2NaOH + 2{H_2}O \to 2NaAl{O_2} + 3{H_2}\)
  Cho dung dịch HCl vào 2 mẫu thử còn lại, nhận:
  Fe tan và có khí không màu thoát ra 
  \(Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\)
  Còn lại là Cu không tan 
  c, 
  Trích mỗi chất ra 1 ít để làm mẫu thử, nhận:
  Cho que đóm đỏ đang cháy vào từng mẫu thử, nhận:
  \(C{O_2}\) có que đóm đang cháy bị dập tắt 
  \({H_2}\) có que đóm cháy với ngọn lửa màu xanh 
  Còn lại là C 

 2. a.
  Cho tất cả vô nước, chất nào sủi bọt 
  ⇒ Na
  PTHH: Na + H_2O→NaOH + H_2↑
  2 chất còn lại cho vào HCl
  Chất nào có bọt khí bám trên bề mặt là Mg
  PTHH: Mg + HCl → MgCl_2 + H_2↑
  Còn lại là Cu
  b.
  Cho tất cả vô nước, chất nào sủi bọt 
  ⇒ K
  PTHH: K + H_2O→KOH + H_2↑
  3 chất còn lại cho vào HCl
  Chất nào có bọt khí bám trên bề mặt là Al, Fe
  PTHH: Al + 6HCl → 2AlCl_3 + 3H_2↑
  PTHH: Fe + HCl → FeCl_2 + H_2↑
  Còn lại là Cu
  Lấy 2 dung dịch trên, cho Zn vào
  Chất nào có kết p/ư
  ⇒ dung dịch FeCl_2 
  Còn lại là dung dịch AlCl_3
  Từ đó,
  ⇒ Chất nào là Fe, Al
  c.
  Cho tất cả p/ư với O_2, chất nào có p/ư là C, H_2
  PTHH: 2H_2 + O_2→2H_2O
  PTHH: C + O_2→CO_2
  Chất nào tạo ra nước là H_2
  Còn lại là C
  Từ đó, chất còn lại là CO_2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )