Hóa học Lớp 9: Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 4 dung dịch đựng riêng biệt trong 4 lọ mất nhãn sau: MgSO4, BaCl2 , NaOH, H2SO4. Viết phương trì

Question

Hóa học Lớp 9: Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 4 dung dịch đựng riêng biệt trong 4 lọ mất nhãn sau: MgSO4, BaCl2 , NaOH, H2SO4. Viết phương trình hóa học ( nếu có ), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 1 tuần 2022-06-15T19:21:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Lấy từ mỗi lọ một ít mẫu thử, đánh số thứ tự
  + Cho quỳ tím vào các mẫu thử:
  – Quỳ hoá xanh là dd NaOH (1)
  – Quỳ hoá đỏ là dd H_2SO_4 (2)
  – Quỳ không chuyển màu là dd MgSO_4, BaCl_2 (3)
  Cho nhóm 3 tác dụng với dd H_2SO_4
  – Xuất hiện kết tủa là dd BaCl_2, dung dịch MgSO_4 không phản ứng
  BaCl_2 + H_2SO_4 → BaSO_4 + 2HCl
  Chúc bạn học tốt #aura

 2. Bạn tham khảo!
  Nhân biết MgSO4, BaCl2, NaOH, H2SO4
  $\text{Bước 1)}$
  $\rightarrow$ Cho từng mẫu thử vào ống nghiệm rồi đánh số
  $\text{Bước 2)}$
  $\rightarrow$ Cho $\text{quỳ tím}$ vào rồi quan sát:
  $+)$ Hóa đỏ: $H_2SO_4$
  $+)$ Hóa xanh: $NaOH$
  $+)$ Không đổi màu: $MgSO_4$, $BaCl_2$ (Nhóm $A$)
  $\text{Bước 3)}$
  $\rightarrow$ Cho $H_2SO_4$ vào nhóm $A$ rồi quan sát:
  $+)$ Kết tủa trắng xuất hiện: $BaCl_2$
  $\text{BaCl2+H2SO4$\rightarrow$2HCl+BaSO4↓}$
  $+)$ Không hiện tượng: $MgSO_4$
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{}&\text{MgSO4}&\text{BaCl2}&\text{NaOH}&\text{H2SO4}\\\hline \text{Quỳ}&\text{—}&\text{—}&\text{xanh}&\text{đỏ}\\\hline \text{$H_2SO_4$}&\text{—}&\text{↓trắng}&\text{x}&\text{x}\\\hline \end{array}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )