Hóa học Lớp 9: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết 3 lọ hóa chất mất nhãn đựng riêng biệt 3 dung dịch sau : NaOH, NaCl, Ba(OH)2. Viết phương trình

Question

Hóa học Lớp 9: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết 3 lọ hóa chất mất nhãn đựng riêng biệt 3 dung dịch sau : NaOH, NaCl, Ba(OH)2. Viết phương trình phản ứng nếu có., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 4 tuần 2022-04-13T06:44:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. – Trích mỗi lọ 1 ít làm mẫu thử 
  – Cho quỳ tím vào mỗi mẫu:
   + Mẫu làm quỳ tím hóa xanh: NaOH, Ba(OH)_2
   + Mẫu không làm quỳ tím chuyển màu:  NaCl
  – Cho H_2SO_4 tác dụng với 2 mẫu dung dịch làm quỳ tím hóa xanh:
   + Mẫu xuất hiện kết tủa: Ba(OH)_2
  PTHH: Ba(OH)_2+H_2SO_4->BaSO_4↓+2H_2O
   + Mẫu không xuất hiện kết tủa: NaOH
  PTHH: 2NaOH+H_2SO_4->Na_2SO_4+2H_2O
   

  0
  2022-04-13T06:46:13+00:00
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết ! 
  Nhận biết NaOH; NaCl; Ba(OH)_2
  – Trích mỗi lọ một ít ra làm mẫu thử và đánh số.
  – Cho quỳ tím vào các mẫu thử:
  +) Mẫu làm quỳ tím hóa xanh là: NaOH; Ba(OH)_2
  +) Mẫu không làm quỳ tím đổi màu là: NaCl
  – Cho dung dịch H_2SO_4 vào các mẫu thử còn lại:
  +) Mẫu xuất hiện kết tủa trắng là: Ba(OH)_2
  +) Mẫu còn lại là: NaOH
  PTHH: 
  H_2SO_4+Ba(OH)_2 $\longrightarrow$ BaSO_4\downarrow+2H_2O
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )