Hóa học Lớp 9: Bài 7 : a) Đốt cháy 5,6 lít etilen . Hãy tính thể tích khí oxi và thể tích không khí cần dùng, bt rằng oxi chiếm 20% thể tích không kh

Question

Hóa học Lớp 9: Bài 7 :
a) Đốt cháy 5,6 lít etilen . Hãy tính thể tích khí oxi và thể tích không khí cần dùng, bt rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí ( các thể tích đo ở ĐKTC)
b) khi cho hỗn hợp khí metan và etilen ở (ĐKTC) đi qua bình đựng dd brom thì brom tham gia phản ứng là 8g
B1/ khí nào ở trên đã bị dd brom hấp thụ
B2/ khối lượng khí đó đã bị brom hấp thụ là bao nhiêu, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 2 tháng 2022-02-18T06:11:45+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) C_2H_4 + 3O_2 $\xrightarrow[]{t°}$ 2CO_2 + 2H_2O 
  n_{C_2H_4}= $\frac{5,6}{22,4}$ = 0,25 mol 
  n_{O_2} = 3n_{C_2H_4} = 0,75 mol 
  V_{O_2} = 0,75 . 22,4 = 16,8l
  V_{kk} = $\frac{16,8.100}{20}$ = 84 l 
  b) 
  b1) 
  C_2H_4 bị  dung dịch Br_2 hấp thụ vì có liên kết C=C kém bền 
  b2) 
  Br_2 + C_2H_4 → C_2H_4Br_2 
  n_{Br_2} = $\frac{8}{160}$ = 0,05 mol 
  n_{C_2H_4} = n_{Br_2} = 0,05 mol 
  m_{C_2H_4} = 0,05 . 28 = 1,4g
  Chúc bạn học tốt #aura

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )