Hóa học Lớp 9: Bài 5 : Đốt cháy hoàn toàn 11,21l hỗn hợp khí CH4 và H2 ở ĐKTC thu đc 16,2g H2O a) Viết PTHH . Tính thành phần phần trăm về khối lượng

Question

Hóa học Lớp 9: Bài 5 : Đốt cháy hoàn toàn 11,21l hỗn hợp khí CH4 và H2 ở ĐKTC thu đc 16,2g H2O
a) Viết PTHH . Tính thành phần phần trăm về khối lượng của các chất khi trong hỗn hợp
b) Tính thể tích khí CO2 tạo ra ở ĐKTC, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 2 tháng 2022-02-18T18:48:01+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   a)CH_4+2O_2->CO_2+2H_2O
  2H_2+O_2->2H_2O
  b)
  %m_(CH_4)=96,97%
  %m_(H)=3,03%
  c) V_(CO_2)=8,96l
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) CH_4+2O_2->CO_2+2H_2O
  2H_2+O_2->2H_2O
  Gọi x là n_(CH_4), y là  n_(H_2)
  n_(HH)=(11,2)/(22,4)=0,5mol
  n_(H_2O)=(16,2)/18=0,9mol
  Lập hệ PT: 
  $\left \{ {{x+y=0,5} \atop {2x+y=0,9}} \right.$
  ->$\left \{ {{x=0,4mol} \atop {y=0,1mol}} \right.$ 
  Khối lượng của hỗn hợp khí là:
  m_(CH_4)+m_(H_2)=0,4.16+0,1.2=6,6g
  %m_(CH_4)=(0,4.16.100)/(6,6)=96,97%
  %m_(H)=(0,1.2.100)/(6,6)=3,03%
  b)Chỉ có CH_4 tác dụng với O_2 mới tạo ra khí CO_2
  n_(CH_4)=n_(CO_2)=0,4mol
  ->V_(CO_2)=n.22,4=0,4.22,4=8,96l

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )