Hóa học Lớp 9: Bài 1 : cho 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và etylen đi qua nước brom dư thấy có 4g brom tham gia phản ứng a) Viết pt hóa học b) Tí

Question

Hóa học Lớp 9: Bài 1 : cho 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và etylen đi qua nước brom dư thấy có 4g brom tham gia phản ứng
a) Viết pt hóa học
b) Tính thành phần % về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 2 tháng 2022-02-18T05:37:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $a)PTHH:C_2H_4+Br_2\to C_2H_4Br_2$
  $b)n_{Br_2}=\dfrac{4}{160}=0,025(mol)$
  Theo PT: $n_{C_2H_4}=n_{Br_2}=0,025(mol)$
  $\Rightarrow \%V_{C_2H_4}=\dfrac{0,025.22,4}{5,6}.100\%=10\%$
  $\Rightarrow \%V_{CH_4}=100-10=90\%$

 2. n khí = 0,25 mol
  n Br2 = 0,025 mol
  CH4 là ankan nên không phản ứng với nước brom dư mà chỉ phản ứng với khí Br2 (dk: có nhiệt độ)
  PT: C2H4 + Br2 → C2H4Br2
  nC2H4 = nBr2 = 0,025 mol
  nCH4 = 0,25 – 0,025 = 0,225 mol
  -> %V C2H4 = 0,025 / 0,25 = 10%
  %V CH4 = 90%
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )