Hóa học Lớp 9: A hợp với oxi tạo ra oxit có công thức A $_{2}$ O $_{5}$ . Trong hợp chất của A với hiđro thì hiđro chiếm 8,82% về khối lượng a. Xác đị

Question

Hóa học Lớp 9: A hợp với oxi tạo ra oxit có công thức A $_{2}$ O $_{5}$ . Trong hợp chất của A với hiđro thì hiđro chiếm 8,82% về khối lượng
a. Xác định A. Viết hợp chất của A với Oxi
b. Biết A thuộc chu kì mấy? nhóm mấy?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 34 phút 2022-05-01T07:01:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a,Theo đề ta có oxit cao nhất của A là $A_2O_5$
  $\Rightarrow$ A nhóm VA
  $\Rightarrow$ CT với H là $AH_3$
  $\Rightarrow M_{AH_3}=\dfrac{3}{8,82\%}\approx 34(g/mol)\\ \Rightarrow M_A=34-3=31(g/mol)$
  Vậy A là photpho (P), hợp chất với oxi là $P_2O_5$
  b, Photpho chu kì 3, nhóm VA

 2. Giải đáp:
  a)A là P(PHOTPHO)  .Hợp chất của A với oxi là P2O5
  b)A thuộc chu kì 3 nhóm VA
   
  Giải thích các bước
  hợp chất của A với oxi là A205 nên công thức hợp chất với hidro là AH3
  –> 3/A+3 =8.82/100     
  –> A = 31 
  –>A là P
  hợp chất của A với oxi là P2O5
  b)
  P thuộc chu kì 3 nhóm VA
  (xem trong bảng tuần hoàn hoá học là biết)
  (lưu ý kiến thức cần có để giải :  học thuộc bảng tuần hoàn khoảng 30 nguyên tố đầu và các nguyên tố khác như Br, Pb ,Cr, Ba… các nguyên tố chính )
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )