Hóa học Lớp 9: 8.Sắt là kim loại (0.5 Điểm) A. Dẫn điện và nhiệt tốt hơn bạc B. Dẫn điện và nhiệt tốt nhất trong số tất cả kim loại. C. Dẫn điện tốt

Question

Hóa học Lớp 9: 8.Sắt là kim loại
(0.5 Điểm)
A. Dẫn điện và nhiệt tốt hơn bạc
B. Dẫn điện và nhiệt tốt nhất trong số tất cả kim loại.
C. Dẫn điện tốt nhưng dẫn nhiệt kém
D. Dẫn điện và nhiệt tốt nhưng kém hơn nhôm, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 6 tháng 2022-06-21T03:05:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 8.Sắt là kim loại :
  A. Dẫn điện và nhiệt tốt hơn bạc
  B. Dẫn điện và nhiệt tốt nhất trong số tất cả kim loại.
  C. Dẫn điện tốt nhưng dẫn nhiệt kém
  D. Dẫn điện và nhiệt tốt nhưng kém hơn nhôm
   

 2. A. Dẫn điện và nhiệt tốt hơn bạc
  B. Dẫn điện và nhiệt tốt nhất trong số tất cả kim loại.
  C. Dẫn điện tốt nhưng dẫn nhiệt kém
  D. Dẫn điện và nhiệt tốt nhưng kém hơn nhôm
  Vì ta có thứ tự dẫn điện: Ag,Cu,Au,Al,Fe,…….
   Cho tui xin ctlhn nghenn=3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )