Hóa học Lớp 9: 15. Chỉ ra phân bón vi lượng A. Na3PO4 B. KCl C. (NH2)2CO Helppppppppppppppppppppp

Question

Hóa học Lớp 9: 15. Chỉ ra phân bón vi lượng
A. Na3PO4 B. KCl C. (NH2)2CO
Helppppppppppppppppppppp, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Quý 2 tháng 2022-02-23T08:09:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. 15. Chỉ ra phân bón vi lượng
    A. Na3PO4               B. KCl                    C. (NH2)2CO

  2. Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     15 a

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )