Hóa học Lớp 9: 1.Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các chất sau: CO2, C2H6, C2H4. 2.Viết CTCT của các chất sau: C3H8, C3H6, C3H4.

Question

Hóa học Lớp 9: 1.Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các chất sau: CO2, C2H6, C2H4.
2.Viết CTCT của các chất sau: C3H8, C3H6, C3H4., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Quý 6 tháng 2022-05-25T15:15:48+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1.
  – Dẫn các khí đi qua dung dịch $Ca(OH)_2$
  + Có kết tủa $CO_2$
  $CO_2 + Ca(OH)_2 \to CaCO_3 + H_2O$
  – Dẫn 2 khí còn lại đi qua dung dịch $Br_2$
  $CH_2 = CH_2 + Br – Br \to CH_2Br – CH_2Br$
  + Làm mất màu $C_2H_4$
  2. 
  – $C_3H_8$ : $ CH_3 – CH_2 – CH_3$
  – $C_3H_6$ : $ CH_2 = CH – CH_3$
  – $C_3H_4$ : $ CH \equiv C – CH_3$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )