Hóa học Lớp 8: Viết công thức của các hợp chất tạo bởi các nguyên tố : Na, Mg, Al lần lượt với O, gốc SO4, nhóm OH. Tính phân tử khối các hợp chất trê

Question

Hóa học Lớp 8: Viết công thức của các hợp chất tạo bởi các nguyên tố : Na, Mg, Al lần lượt với O, gốc SO4, nhóm OH. Tính phân tử khối các hợp chất trên, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 7 ngày 2022-06-17T00:56:53+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Em tham khảo nha:
  \(\begin{array}{l}
  *Na:\\
  N{a_2}O:{M_{N{a_2}O}} = 23 \times 2 + 16 = 62\,dvC\\
  N{a_2}S{O_4}:{M_{N{a_2}S{O_4}}} = 23 \times 2 + 32 + 16 \times 4 = 142\,dvC\\
  NaOH:{M_{NaOH}} = 23 + 16 + 1 = 40\,dvC\\
  *Mg:\\
  MgO:{M_{MgO}} = 24 + 16 = 40dvC\\
  MgS{O_4}:{M_{MgS{O_4}}} = 24 + 32 + 16 \times 4 = 120\,dvC\\
  Mg{(OH)_2}:{M_{Mg{{(OH)}_2}}} = 24 + 16 \times 2 + 1 \times 2 = 58dvC\\
  *Al\\
  A{l_2}{O_3}:{M_{A{l_2}{O_3}}} = 27 \times 2 + 16 \times 3 = 102\,dvC\\
  A{l_2}{(S{O_4})_3}:{M_{A{l_2}{{(S{O_4})}_3}}} = 27 \times 2 + 32 \times 3 + 16 \times 12 = 342\,dvC\\
  Al{(OH)_3}:{M_{Al{{(OH)}_3}}} = 27 + 16 \times 3 + 1 \times 3 = 78dvC
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )