Hóa học Lớp 8: Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế khí oxỵgen bằng cách phân huỷ một số hợp chất giàu oxygen như potassium permanganate (c

Question

Hóa học Lớp 8: Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế khí oxỵgen bằng cách phân huỷ một số hợp chất giàu oxygen như potassium permanganate (còn gọi là thuốc tím, kí hiệu hoá học là KMn04). Khí oxỵgen được thu bằng phương pháp đẩy nước ra khỏi ống nghiệm đựng đầy nước úp ngược trong chậu nước.
a. Tại sao có thể thu khí oxygen bằng phương pháp đẩy nước?
b. Dấu hiệu nào cho em biết ống nghiệm chứa đầy khí oxygen?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 6 tháng 2022-06-11T10:33:15+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. a) Ta có thể thu khí oxygen bằng phương pháp đẩy nước vì khí oxygen không tan trong nước.
    b)
    Khi ống nghiệm chứa đầy khí oxygen, thì lượng khí trong ống sẽ chiếm tới hết miệng ống, khí oxygen tiếp tục sinh ra sẽ sủi bọt khí lên bề mặt của chậu nước.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )