Hóa học Lớp 8: Trong 0,2 mol CO2 có số nguyên tử Oxi là

Question

Hóa học Lớp 8: Trong 0,2 mol CO2 có số nguyên tử Oxi là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 35 phút 2022-06-20T15:42:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trong CO_2 có 2 nguyên tử Oxi
  => n_O = 2xxn_{CO_2} = 2xx0,2 = 0,4 (mol)
  Số nguyên tử của 0,4 mol O :
  A_O = nxxN = 0,4xx6xx10^{23} = 2,4xx10^{23} (nguyên tử)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   n_[O]=0,2.2=0,4mol
  Có số nguyên tử Oxi trong 0,4mol Oxi là:
  0,4.6.10^23=2,4.10^23
  Vậy trong 0,4mol Oxi chứa 2,4.10^23 nguyên tử Oxi

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )