Hóa học Lớp 8: Tổng số hạt p trong 2 nguyên tử A và B là 30 hạt trong đó nguyên tử A có số p nhiều hơn só p trong nguyên tử B là 8 hạt só n của mỗi

Question

Hóa học Lớp 8: Tổng số hạt p trong 2 nguyên tử A và B là 30 hạt trong đó nguyên tử A có số p nhiều hơn só p trong nguyên tử B là 8 hạt só n của mỗi ng tử A và B đều nhiều hơn số p của chúng là 1 hạt
a, Hãy xác định sôd p ,n ,e của mỗi ng tử A,B
b, Vẽ sơ đồ ng tử A B dang đơn giản
c, Hãy viết tên, kí hiệu hóa học và NTK của ng tố A, B
Ulatr cứu mình đi mik sẽ đánh gí 5 sao mà, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 2 tháng 2022-12-21T00:40:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a/.
  Ta có tổng số hạt $p$ trong 2 nguyên tử $A$ và $B$ là $30hạt$
  $p_A+p_B=30$   (1)
  Nguyên tử $A$ có số $p$ nhiều hơn số $p$ trong nguyên tử $B$ là $8hạt$
  $p_A-p_B=8$      (2)
  Từ (1) và (2) ⇒ $p_A=19$; $p_B=11$
  Số n của mỗi nguyên tử $A$ và $B$ đều nhiều hơn số $p$ của chúng là $1hạt$
  $n_A=19+1=20$
  $n_B=11+1=12$
  Vậy nguyên tử $A$ có $p=e=19hạt$; $n=20hạt$
  Nguyên tử $B$ có $p=e=11hạt$; $n=12hạt$
  b/.
  Xem hình ảnh
  c/.
  Ta có:
  ** $Z_A=p_A=e_A=19$
  $A_A=Z_A+n_A=19+20=39$
  ⇒ $A$ là nguyên tố $Kali-KHHH:K$
  ** $Z_B=p_B=e_B=11$
  $A_B=Z_B+n_B=11+12=23$
  ⇒ $B$ là nguyên tố $Natri-KHHH:Na$

  hoa-hoc-lop-8-tong-so-hat-p-trong-2-nguyen-tu-a-va-b-la-30-hat-trong-do-nguyen-tu-a-co-so-p-nhie

 2. Giải đáp:
   a/
  – $\left \{ {{P_{A}=E_{A} =19} \atop {P_{B}=E_{B}=11}} \right.$
  – $N_{A}$ =  20 (hạt)
  – $N_{B}$ =  12(hạt)
  b/ảnh
  c,
  $B$ là Natri ( sodium) – $Na$ = 23(đvC)
   $A$ là  Kali (Potassium) – $K$ = 39 (đvC)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Theo đề ta có :
  $P_{A}$ + $P_{B}$ = 30 và $P_{A}$ – $P_{B}$ = 8
  ⇒$\left \{ {{P_{A}=E_{A} =19} \atop {P_{B}=E_{B}=11}} \right.$
  ⇒$N_{A}$ = 19+1= 20 (hạt)
  $N_{B}$ = 11+1= 12(hạt)
  b/
  (ảnh)
  c/
  Ta có NTK của $A$ = $N_{A}$ + $P_{A}$ = 20 + 19 = 39 ($K$)
  Ta có NTK của $B$ = $N_{B}$ + $P_{B}$ = 12 + 11 = 23 ($Na$)
  Vậy $B$ là Natri ( sodium) – $Na$ = 23(đvC)
         $A$ là  Kali (Potassium) – $K$ = 39 (đvC)

  hoa-hoc-lop-8-tong-so-hat-p-trong-2-nguyen-tu-a-va-b-la-30-hat-trong-do-nguyen-tu-a-co-so-p-nhie

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )