Hóa học Lớp 8: Tính tỉ lệ % khối lượng nguyên tố N trong hợp chất: NH4NO3

Question

Hóa học Lớp 8: Tính tỉ lệ % khối lượng nguyên tố N trong hợp chất: NH4NO3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 1 tháng 2022-03-14T19:29:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Khối lượng mol nguyên tử của NH₄NO₃ = 14 + 4 + 14 + 16×3 = 80
  Thành phần phần trăm các nguyên tố có trong công thức NH₄NO₃:
  %N = 14 x 2 : 80 = 0,35 = 35%
  Vậy tỉ lệ khối lượng nguyên tố N trong hợp chất: NH4NO3 là 35%

 2. Giải đáp:
  %_N = 35%
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  M_{NH_4 NO_3} = 14 . 2 + 1 . 4 + 16 . 3 = 80 $(g/mol)$
  -> %_N = (14 . 2 . 100)/80 = 35 (%)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )