Hóa học Lớp 8: Tính thể tích ở đktc (nếu có) và khối lượng 1120ml khí so2 0,75mol naoh 8,8g khí co2

Question

Hóa học Lớp 8: Tính thể tích ở đktc (nếu có) và khối lượng
1120ml khí so2
0,75mol naoh
8,8g khí co2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 2 tháng 2022-03-01T20:47:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.    flower
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  *
  1120ml=1,12l
  n_{SO_2}=V_{SO_2}/(22,4)=(1,12)/(22,4)=0,05(mol)
  m_{SO_2}=n_{SO_2}×M_{SO_2}=0,05×64=3,2(g)
  *
  V_{NaOH}=n_{NaOH}×22,4=0,75×22,4=16,8(l)
  m_{NaOH}=M_{NaOH}×n_{NaOH}=0,75×40=30(g)
  n_{CO_2}=m_{CO_2}/M_{CO_2}=(8,8)/44=0,2(mol)
  V_{CO_2}=n_{CO_2}×22,4=4,48(l)

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1120mol khí SO_2
  đổi 1120ml=1,12l
  n_{SO_2}= V_{SO_2}/{22,4}= {1,12}/{22,4}= 0,05(mol)
  m_{SO_2}= n_{SO_2} . M_{SO_2}= 0,05.64= 3,2(g)
  0,75mol NaOH
  V_{NaOH}= n_{NaOH} . 22,4= 0,75 . 22,4= 16,8(l)
  m_{NaOH}= M_{NaOH} . n_{NaOH}= 0,75 . 40= 30(g)
  8,8g khí CO_2
  n_{CO_2}= m_{CO_2}/M_{CO_2}= {8,8}/{44}= 0,2(mol)
  V_{CO_2}= n_{CO_2} . 22,4= 0,2 . 22,4= 4,48(l)
  chúc bn hc giỏi

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )