Hóa học Lớp 8: Tính thể tích ở đkc của 1. 3,5mol khí O2. 2. 24g khí SO3.

Question

Hóa học Lớp 8: Tính thể tích ở đkc của
1. 3,5mol khí O2.
2. 24g khí SO3., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 2 tháng 2022-03-09T09:52:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1)
  Thể tích 3,5 mol khí O_2:
        V=n_{O_2}*22,4=3,5*22,4=78,4 lít
  2)
  Số mol 24 gam khí SO_3
    n_{SO_3}= m/M={24}/{80}=0,3 mol
  Thể tích khí SO_3 là:
    V=n*22,4=0,3*22,4=6,72 lít

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1) V_{O_2} = n_{O_2} . 24,79 = 3,5 . 24,79 = 86,765 l
  2) n_{SO_3} = $\frac{m_{SO_3}}{M_{SO_3}}$ = $\frac{24}{80}$ = 0,3 mol 
  V_{SO_3} = n_{SO_3} . 24,79 = 0,3 . 24,79 = 7,437 l
   Chúc bạn học tốt #aura

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )