Hóa học Lớp 8: tính thể tích đkc a.3,55 gam khí Cl2 b.16 gam khí O2 c.0,25 mol phân tử N2 d.2 mol hydrochloric acid HCI

Question

Hóa học Lớp 8: tính thể tích đkc
a.3,55 gam khí Cl2
b.16 gam khí O2
c.0,25 mol phân tử N2
d.2 mol hydrochloric acid HCI, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 1 tháng 2022-12-19T12:48:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) n_{Cl_2} = {3,55}/{71} = 0,05 mol
  ->V_{Cl_2} = 0,05.24,79 = 1,2395l
  b) n_{O_2} = {16}/{32} = 0,5 mol
  ->V_{O_2} = 0,5 . 24,79 = 12,395l
  c) V_{N_2} = 0,25 . 24,79 = 6,1975l
  d) V_{HCl} = 2 . 24,79 = 49,58l

 2. Giải đáp:
   a)Vcl2=n.22.4=(3.55:(35.5×2))x22.4=0.05×22.4=1.12
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   v02=n.22.4=16:(16.2)x22.4=11.2 l
  vn2=n.22.4=0.25×22.4=5.6
  vhcl=n.22.4=2×22.4=44.8
  vote 5 sao và hya nhất nhé

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )