Hóa học Lớp 8: tính thành phần phần trăm mỗi nguyên tố có trong hợp chất k2CO3

Question

Hóa học Lớp 8: tính thành phần phần trăm mỗi nguyên tố có trong hợp chất k2CO3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 6 tháng 2022-06-20T05:53:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Ta có: MK2CO3=39×2+12+16×3=138(g/mol)
  %K=(78/138)x100%=56,52%
  %C=(12/138)x100%=8,7%
  %O=100-(56,52+8,7)=34,78%
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  M_{K_2CO_3} = 2.39 + 12 + 16.3 = 138 (g//mol)
  $\text{Có 2 mol K, 1 mol C và 3 mol O trong 1 mol hợp chất}$
  %K = (2.39.100%)/138 ≈ 56,52%
  %C = (12.100%)/138 ≈ 8,7%
  %O = 100% – 56,52% – 8,7% = 34,78%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )