Hóa học Lớp 8: Tính phân tử khối của hợp chất: Al2(SO4)3, KHCO3

Question

Hóa học Lớp 8: Tính phân tử khối của hợp chất: Al2(SO4)3, KHCO3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 6 tháng 2022-06-19T06:36:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Phân tử khối của Al_2(SO_4)_3 là:
          PTK của Al_2(SO_4)_3=27.2+(32+16.4).3=342 (đvC)
  Phân tử khối của KHCO_3 là:
          PTK của KHCO_3=39+1+12+16.3=100 (đvC)
   

 2. Phân tử khối Al_2(SO_4)_3 là :
  PTK_{Al_2(SO_4)_3} = 27.2 + (32 + 16.4).3 = 342(đvC)
  Phân tử khối KHCO_3 là :
  PTK_{KHCO_3} = 39 + 1 + 12 + (16 × 3) = 100(đvC)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )