Hóa học Lớp 8: Tính phân tử khối của các hợp chất : Na2O; 2HgO; 2HCl; FeCl2; ZnSO4; 2NaOH; Zn(OH)2; Na2SO4; Fe2O3; 2CO; 3CO2;Fe3O4; 4CO; 4CO2

Question

Hóa học Lớp 8: Tính phân tử khối của các hợp chất : Na2O; 2HgO; 2HCl; FeCl2; ZnSO4; 2NaOH; Zn(OH)2; Na2SO4; Fe2O3; 2CO; 3CO2;Fe3O4; 4CO; 4CO2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 1 tuần 2022-06-15T06:28:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Na2O = 23*2+16 = 62 đvc
  2HgO = 2*( 201 + 16 ) = 434 đvc
  2HCl = 2*( 1 + 35,5 ) = 73 đvc
  FeCl2 = 56+35,5*2 = 127 đvc
  ZnSO4 = 65+32+16*4 = 161 đvc
  2NaOH = 2*( 23+16+1 ) = 80 đvc
  Zn(OH)2 = 65+( 16+1 )*2 = 99 đvc
  Na2SO4 = 23*2+32+16*4 = 142 đvc
  Fe2O3 = 56*2+16*3 = 160 đvc
  2CO = 2*( 12+16 ) = 56 đvc
  3CO2 = 3*( 12+16 ) = 84 đvc
  Fe3O4 = 56*3+16*4 = 232 đvc
  4CO = 4*( 12+16 ) = 112 đvc
  4CO2 = 4*( 12+16*2 ) = 176 đvc
  Chúc bạn học tốt :33
   

 2. Giải đáp và Lời giải và giải thích chi tiết:
  $PTK_{Na_{2}O}$ = 23.2+16 = 62 ( đvC )
  $PTK_{2HgO}$ = 2.( 201+16 ) = 434 ( đvC )
  $PTK_{2HCl}$ = 2.( 1+35,5 ) = 73 ( đvC )
  $PTK_{FeCl_{2}}$ = 56+35,5.2 = 127 ( đvC )
  $PTK_{ZnSO_{4}}$ = 65+32+16.4 = 161 ( đvC )
  $PTK_{2NaOH}$ = 2.( 23+16+1 ) = 80 ( đvC )
  $PTK_{Zn(OH)_{2}}$ = 65+( 16+1 ).2 = 99 ( đvC )
  $PTK_{Na_{2}SO_{4}}$ = 23.2+32+16.4 = 142 ( đvC )
  $PTK_{Fe_{2}O_{3}}$ = 56.2+16.3 = 160 ( đvC )
  $PTK_{2CO}$ = 2.( 12+16 ) = 56 ( đvC )
  $PTK_{3CO_{2}}$ = 3.( 12+16.2 ) = 132 ( đvC )
  $PTK_{Fe_{3}O_{4}}$ = 56.3+16.4 = 232 ( đvC )
  $PTK_{4CO}$ = 4.( 12+16 ) = 112 ( đvC )
  $PTK_{4CO_{2}}$ = 4.( 12+16.2 ) = 176 ( đvC )
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )