Hóa học Lớp 8: tính khối lượng SO3 cần lấy để có tổng số nguyên tử gấp đôi tổng số nguyên tử có trong 1,6g CuSO4 mk cần gấp ạ

Question

Hóa học Lớp 8: tính khối lượng SO3 cần lấy để có tổng số nguyên tử gấp đôi tổng số nguyên tử có trong 1,6g CuSO4
mk cần gấp ạ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 1 tuần 2022-04-14T04:40:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $n_{CuSO_4}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{1,6}{160}=0,01(mol)\\ \Rightarrow A_{CuSO_4}=0,01.6.10^{23}=0,06.10^{23}\\ \Rightarrow A_{SO_3}=2.A_{CuSO_4}=0,12.10^{23}\\ \Rightarrow n_{SO_3}=\dfrac{0,12.10^{23}}{6.10^{23}}=0,02(mol)\\ \Rightarrow m_{SO_3}=n.M=0,02.80=1,6(g)$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Theo giả thiết, ta có
  $n_{CuSO_{4}}=\dfrac{m_{CuSO_{4}}}{M_{CuSO_{4}}}$
  $=\dfrac{1,6}{160}=0,01 (mol)$
  $⇒ A_{CuSO_{4}}=n_{CuSO_{4}}.N=0,01.6.10^{23}=0,06.10^{23} (phân tử)$
  $⇒A_{SO_{3}}=A_{CuSO_{4}}.2=0.06.10^{23}.2=0,12.6.10^{23}$
  $⇒n_{SO_{3}}=\dfrac{A_{SO_{3}}}{N}=\dfrac{0,12.6.10^{23}}{6.10^{23}}=0,02(mol)$
  $⇒m_{SO_{3}}=n_{SO_{3}}.M_{SO_{3}}=0,02.80=1,6(g)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )