Hóa học Lớp 8: Tính % khối lượng ng tố trong hợp chất a,P2O5

Question

Hóa học Lớp 8: Tính % khối lượng ng tố trong hợp chất
a,P2O5, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 51 phút 2022-06-07T07:53:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  0
  2022-06-07T07:55:01+00:00
  $P_2O_5$
  $M_{P_2O_5}$$= 31.2+16.5= 142(g/mol)$
  Có 2 mol P, 5 mol O
  %P=$\frac{2.31}{142}$ ×100%=44%
  %O=$\frac{5.16}{142}$ ×100%= 56%

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) M_{P_2O_5} = 31xx2 + 16xx5 = 142 $(g/mol)$
  %P = {31.2}/{142}xx100% $\approx$ 43,7%
  %O = 100 – 43,7 = 56,3%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )