Hóa học Lớp 8: Tính khối lượng của thuốc tím cần để điều chế được 2, 2 lít oxi

Question

Hóa học Lớp 8: Tính khối lượng của thuốc tím cần để điều chế được 2, 2 lít oxi, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 1 tháng 2022-03-15T02:34:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đáp án:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   2KMnO4-to–>K2MnO4+MnO2+O2
    11/56                                        11/112    mol
  nO2=2,2/22,4=11/112 mol
  mKMnO4=11/56.158=31,036 gam

 2. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
   2KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 +O2
  nO2= VO2/22,4=2,2/22,4=0,098(mol)
  theo pt: nKMnO4=nO2 x 2= 0,098 x 2= 0,196(mol)
          =>mKMnO4=0,196 X 158 = 30.968 (g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )