Hóa học Lớp 8: tính khối lượng của 2,24 lít H2 (đktc)

Question

Hóa học Lớp 8: tính khối lượng của 2,24 lít H2 (đktc), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 6 tháng 2022-06-19T08:12:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 0,2 g
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số mol H2(đktc) là:
  nH2 =2,24/22,4 = 0,1(mol)
  Khối lượng H2 là:
  mH2 = 2.0,1 =0,2 (g)
  XIN HAY NHẤT CHO NHÓM! ^^
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số mol của 2,24 lít H_2 :
  n_{H_2} = V/{22,4} = {2,24}/{22,4} = 0,1 (mol)
  Khối lượng của 0,1 mol H_2 :
  m_{H_2} = nxxM = 0,1xx2 = 0,2 (gam) 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )