Hóa học Lớp 8: tinh khoi luong bang gam cua mot phan tu nacl biet khoi luong cua mot nguyen tu c la 1,9926.10^-23 gam

Question

Hóa học Lớp 8: tinh khoi luong bang gam cua mot phan tu nacl biet khoi luong cua mot nguyen tu c la 1,9926.10^-23 gam, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 7 ngày 2022-04-14T10:08:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   $PTK_{NaCl} = 23 + 35,5 = 58,5$ đvC
  Mà $1$ đvC = $\dfrac{1}{12}$ khối lượng của 1 nguyên tử $C$
  $\Rightarrow 1$ đvC $= \dfrac{1,9926 . 10^{-23}}{12} = 1,6605 . 10^{-24}g$
  Khối lượng của 1 phân tử $NaCl$ là:
  $1,6605 . 10^{-24} . 58,5 = 9,713925 . 10^{-23}g$
  Vậy khối lượng bằng gam của một phân tử $NaCl$ là $9,713925 . 10^{-23}g$

 2.    flower
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  m_{NaCl}=$\dfrac{M_{NaCl}.1,9926.10^{-23}}{12}$ = $\dfrac{58,5.1,9926.10^{-23}}{12}$ =9,713925.10^{-23}(g)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )