Hóa học Lớp 8: Tính a)lượng chất của 16g nguyên tử Cu b)Khối lượng của 1,25 mol nguyên tử Fe c)Thể tích của 0,5 mol khí N2 (ở đktc) là d)5,6 lít khí C

Question

Hóa học Lớp 8: Tính
a)lượng chất của 16g nguyên tử Cu
b)Khối lượng của 1,25 mol nguyên tử Fe
c)Thể tích của 0,5 mol khí N2 (ở đktc) là
d)5,6 lít khí CH4 (ở đktc) có khối lượng là
Ai giúp mình với, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 3 tuần 2022-04-13T04:33:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) (lượng chất là số mol)
  $n_{Cu}$ = $\frac{m}{M}$ = $\frac{16}{64}$ = 0,25 (mol)
  b) $m_{Fe}$ = n.M = 1,25 . 56 = 70 (g)
  c) $V_{N_{2}}$ = n.22,4 = 0,5 . 28 = 14 (lít)
  d) $n_{CH_{4}}$ = $\frac{V}{22,4}$ = $\frac{5,6}{22,4}$ = 0,25 (mol)
  $m_{CH_{4}}$ = n.M = 0,25 . 16 = 4 (g)
  **Cách tính khối lượng, số mol, thể tích của một chất:
  m = n.M
  n = $\frac{m}{M}$ 
  M = $\frac{m}{n}$ 
  V = n.22,4
  n = $\frac{V}{22,4}$
  Trong đó:
  m là khối lượng (g)
  n là số mol (mol)
  M là khối lượng mol chất (g/mol)
  V là thể tích (lít)

 2. a) Ta có $ m_{Cu} = 16g $
  $ ⇒ n_{Cu} = \dfrac{16}{64} = 0,25 ( mol)$
  b) Ta có : $ n_{Fe} = 1,25 mol $
  $ ⇒ m_{Fe} = 1,25 . 56 = 70 (g)$
  c) Ta có : $ n_{N_2} = 0,5 mol $
  $ ⇒ V_{N_2} = 0,5 . 22,4 = 11,2 ( l)$
  d) Ta có : $ V_{CH_4} = 5,6 l $
  $ ⇒ n_{CH_4} = \dfrac{5,6}{22,4} = 0, 25 (mol )$
  $ ⇒ m_{CH_4} = 0,25 . ( 12 + 1 . 4 ) = 4 ( g )$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )