Hóa học Lớp 8: Tìm thể tích (dktc) của 4,4gam Co2 Tìm khối lượng của 11,2 l ,So2 Tìm khối lượng 9.10^23 phân tử Ca Co3 Tìm số phân tử của 3,36 l O2

Question

Hóa học Lớp 8: Tìm thể tích (dktc) của 4,4gam Co2
Tìm khối lượng của 11,2 l ,So2
Tìm khối lượng 9.10^23 phân tử Ca Co3
Tìm số phân tử của 3,36 l O2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 1 tháng 2022-12-22T14:21:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. nCO2= 4,4 : 44 = 0,1
  VCO2 = 0,1 × 22,4 = 2,24
  nSO2= 11,2 : 22,4 = 0,5
  mSO2= 0,5 × 64 = 32
  m9.10^23 phân tử CaCO3= 9 × $10^{25}$
  Số phân tử của 3,36 lít O2= 0,3

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  n_{CO_2} = m/M = {4,4}/{44} = 0,1 (mol)
  V_{CO_2} = nxx24,79 = 0,1xx24,79 = 2,479 (lít)
  b)
  n_{SO_2} = V/{22,4} = {11,2}/{22,4} = 0,5 (mol)
  m_{SO_2} = nxxM = 0,5xx64 = 32 (gam)
  c)
  n_{CaCO_3} = {9.10^{23}}/{6.10^{23}} = 1,5 (mol)
  m_{CaCO_3} = nxxM = 1,5xx100 = 150 (gam)
  d)
  n_{O_2} = V/{22,4} = {3,36}/{22,4} = 0,15 (mol)
  N_{O_2} = 0,15xx6xx10^{23} = 0,9xx10^{23}

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )