Hóa học Lớp 8: . Tìm công thức hóa học biết chất A có 60% nguyên tử Mg và 40% nguyên tử Oxi, biết dA/H2 = 20 A.MgO B.Mg2O

Question

Hóa học Lớp 8: . Tìm công thức hóa học biết chất A có 60% nguyên tử Mg và 40% nguyên tử Oxi, biết dA/H2 = 20
A.MgO B.Mg2O C. MgO2 D. Mg2O2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 4 tuần 2022-05-31T23:35:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $M_A=20.M_{H_2}=20.2=40(g/mol)$
  Trong 1 mol A: $\begin{cases} n_{Mg}=\dfrac{40.60\%}{24}=1(mol)\\ n_O=\dfrac{40.40\%}{16}=1(mol) \end{cases}$
  $\Rightarrow CTHH:MgO$
  Giải đáp A

 2. Giải đáp:
   Câu A bạn nhé.
    Cho Mình 5 sao và hay nhất nha
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )