Hóa học Lớp 8: Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi

Question

Hóa học Lớp 8: Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 4 ngày 2022-06-18T18:40:42+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. @Pảk
    thể tích mol của chất khí chiếm N phần tử chất khí .Một mol của bất kì chất khí trong cùng điều kiện về nhiệt độ cùng với áp suất chiếm những thể tích bằng nhau.
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )