Hóa học Lớp 8: thể tích đkc của 9.10^23 gam CO2 ( chỉ cách làm)

Question

Hóa học Lớp 8: thể tích đkc của 9.10^23 gam CO2 ( chỉ cách làm), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 2 tháng 2022-02-18T10:04:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  n_{CO_2} = {A_{CO_2}}/{N} = {9.10^{23}}/{6.10^{23}} = 1,5 (mol)
  -> V_{CO_2 (đkc)} = nxx24,79 = 1,5xx24,79 = 37,185 (l) 

 2. Giải đáp:
   37,185 lít
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Ta có số phân tử CO2 là : N$_{CO2}$=9.10$^{23}$(phân tử)}$
  $\text{-Bước 1 :Tìm số mol CO2 :}$
  $\text{Ta có số mol CO2 là :}$
  $\text{n$_{CO2}$=$\frac{N_{CO2}}{N_{avogadro}}$ =$\frac{9.10^{23}}{6.10^{23}}$ =1,5(mol)}$
  $\text{(N$_{avogadro}$ là hằng số , N$_{avogaro}$=6.10$^{23}$)}$
  $\text{-B2: tính thể tích}$
  $\text{V$_{CO2}$=n$_{CO2}$.24,79=1,5.24,79=37,185(lít)}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )