Hóa học Lớp 8: Thể tích của 0,3 mol khí O2 (ở 25oC, 1 bar) là?

Question

Hóa học Lớp 8: Thể tích của 0,3 mol khí O2 (ở 25oC, 1 bar) là?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 3 tuần 2022-04-13T10:34:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $V_{O_2\text{ đkc}}=n_{O_2}\times 24,79=0,3\times24,79=7,437(l)$
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Ở 25$^{o}$C , 1bar thì đây là điều kiện chuẩn}$
  $\text{Ở đkc cứ 1 mol Khí thì có 24,79 lít}$
  $\text{⇒V$_{O2}$=0,3.24,79=7,347(lít}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )