Hóa học Lớp 8: Thế nào là hiện tượng vật lý, hiện tượng hóa học?

Question

Hóa học Lớp 8: Thế nào là hiện tượng vật lý, hiện tượng hóa học?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 1 tuần 2022-06-16T23:53:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  – Hiện tượng vật lí: là hiện tượng chỉ biến đổi về thể, trạng thái của chất, không có chất mới sinh ra.
  – Hượng tượng hóa học: là hiện tượng biến đổi chất này thành chất mới.
  – Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học là có chất mới tạo thành.

   

 2. Hiện tượng vật lí: là hiện tượng chỉ biến đổi về thể, trạng thái của chất, không có chất mới sinh ra.
  – Hượng tượng hóa học: là hiện tượng biến đổi chất này thành chất mới.
  – Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học là có chất mới tạo thành.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )