Hóa học Lớp 8: … Tạo nên tất cả các chất. ((Điiền vào chỗ chấm))

Question

Hóa học Lớp 8: … Tạo nên tất cả các chất.
((Điiền vào chỗ chấm)), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 1 tháng 2022-12-21T13:11:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
    Nguyên tử tạo nên tất cả các chất
     

  2. Lời giải và giải thích chi tiết:
    Nguyên tử tạo nên tất cả các chất

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )