Hóa học Lớp 8: Ta có phản ứng hóa học khi cho amoniac phản ứng với cacbon điôxít tạo thành urê và nước. Xác định chất nào tham gia phản ứng? (Chỉ đư

Question

Hóa học Lớp 8: Ta có phản ứng hóa học khi cho amoniac phản ứng với cacbon điôxít tạo thành urê và nước. Xác định chất nào tham gia phản ứng?

(Chỉ được chọn 1 đáp án)
A.
Cacbon điôxít và Nước
B.
Amoniac và Cacbon điôxít.
C.
Urê và Nước.
D.
Amoniac và Urê., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 1 tháng 2022-03-12T14:39:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(2N{H_3} + C{O_2} \to {(N{H_2})_2}CO + {H_2}O\)
  Chất tham gia : amoniac và khí cacbonic
  Chất sản phẩm là ure và nước

 2. Giải đáp:
  Chất tham gia : Cồn ; Oxi 
  –> Chất tham gia : chất bị biến đổi, thường đứng trước mũi tên.
  Chất sản phẩm : Cacbon đioxit , nước 
  –> Chất sản phẩm : chất được tạo thành và thường đứng sau mũi tên
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )