Hóa học Lớp 8: Số phân tử oxi có trong19,2 gam khí oxi là mình cần đáp án thôi ạ

Question

Hóa học Lớp 8: Số phân tử oxi có trong19,2 gam khí oxi là
mình cần đáp án thôi ạ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 6 tháng 2022-06-11T08:21:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. $n_{O_2}=\dfrac{m_{O_2}}{M_{O_2}}=\dfrac{19,2}{32}=0,6(mol)\\ \Rightarrow \text{Số phân tử oxi là: }0,6.6.10^{23}=3,6.10^{23}$

  2. Số mol của khí oxi là:
            nO_2=\frac{m}{M}=\frac{19,2}{32}=0,6 (mol)
    Số phân tử khí oxi là:
            n×6.10²³=0,6×6.10²³=3,6.10²³ (phân tử) 
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )