Hóa học Lớp 8: Số nguyên tử oxi có trong 32 gam khí oxi là: A. 3. 10 lũy thừa 23 B. 6. 10 lũy thừa 23 c. 12. 10 lũy thừa 23 D. 9.10 lũy thừa 23

Question

Hóa học Lớp 8: Số nguyên tử oxi có trong 32 gam khí oxi là:
A. 3. 10 lũy thừa 23
B. 6. 10 lũy thừa 23
c. 12. 10 lũy thừa 23
D. 9.10 lũy thừa 23, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 4 tuần 2022-04-13T01:48:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  n_(O_2)=m/M=32/32=1 mol
  Số nguyên tử Oxi trong 32 gam :
  n×6.10^23=1×6.10^23=6.10^23

 2. Giải đáp:
  B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số mol của khí O_2 là:
        nO_2=\frac{m}{M}=\frac{32}{32}=1 (mol)
  Số phân tử khí O_2 là:
        n×6.10²³=1×6.10²³=6.10²³ (phân tử) 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )