Hóa học Lớp 8: số Avogadro kí hiệu và giá trị là gì

Question

Hóa học Lớp 8: số Avogadro kí hiệu và giá trị là gì, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 2 tháng 2022-03-12T00:58:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  Hằng số Avogadro (ký hiệu là NA hoặc L)  một hằng số tỉ lệ thuận liên hệ số hạt (thường  nguyên tử, phân tử hoặc ion) trong một mẫu với lượng chất trong mẫu đó. Trong hệ SI, hằng số Avogadro có đơn vị  nghịch đảo của mol  được xác định  NA = 6,022 140 76 × 1023 mol1.

   

 2. Giải đáp:

  Kí hiệu: N

  Giá trị: 6.$10^{23}$ 

  Chúc bạn học tốt 🙂

  @ Khoa.

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )